Profit

208.4

PIP

9

Signals

avatar
Profit

177.8

PIP

32

Signals

avatar
Profit

138.7

PIP

25

Signals

avatar
Profit

53.29

PIP

27

Signals

avatar
Profit

49.5

PIP

3

Signals

avatar
افضل المتداولين
Nagy Sleem Gad
EG
 • 208.4
  PIP
 • Profit
 • 9
  Signals
sara abdelazim
EG
 • 177.8
  PIP
 • Profit
 • 32
  Signals
Ahmed khalil
EG
 • 138.7
  PIP
 • Profit
 • 25
  Signals
Abdilatif
MA
 • 53.29
  PIP
 • Profit
 • 27
  Signals
هشام منسي
EG
 • 49.5
  PIP
 • Profit
 • 3
  Signals
Profit

396088.15

PIP
218 Signals
avatar
Profit

52607.37

PIP
849 Signals
avatar
Profit

13510.13

PIP
6 Signals
avatar
Profit

8827.05

PIP
172 Signals
avatar
Profit

6966.5

PIP
64 Signals
avatar
Profit

1842

PIP
5 Signals
avatar
Profit

1143.2

PIP
7 Signals
avatar
Profit

545.28

PIP
25 Signals
avatar
Profit

434.7

PIP
65 Signals
avatar
Profit

235.3

PIP
2 Signals
avatar
Profit

208.4

PIP
9 Signals
avatar
Profit

177.8

PIP
32 Signals
avatar
Profit

138.7

PIP
25 Signals
avatar
Profit

53.29

PIP
27 Signals
avatar
Profit

49.5

PIP
3 Signals
avatar
buy
OILUSD @ 68.06
26.11.2021 14:20
SL: 61.3800
Price:
TP1: 84.2100
buy
NZDUSD @ 0.68156
26.11.2021 14:18
SL: 0.6337
Price:
TP1: 0.7440
buy
EURJPY @ 128.098
26.11.2021 14:17
SL: 126.2400
Price:
TP1: 133.2400
buy
AUDJPY @ 80.692
26.11.2021 14:15
SL: 77.7800
Price:
TP1: 85.9100
buy
AUDCAD @ 0.90908
26.11.2021 14:14
SL: 0.8830
Price:
TP1: 0.9870
buy
AUDUSD @ 0.71238
26.11.2021 14:11
SL: 0.6980
Price:
TP1: 0.7449
SL: 0.8475
Price:
TP1: 0.8242
-40.0000
SL: 128.2800
Price:
TP1: 133.4800
closed at:2021-11-26 09:48:02
-53.0000
SL: 5.1240
Price:
TP1: 4.6020
-42.5000
SL: 1.3304
Price:
TP1: 1.3520
SL: 1.5871
Price:
TP1: 1.5376
closed at:2021-11-26 10:56:02
-117.0000